De Nölers zijn klaar voor de toekomst!

We leven in een turbulente tijd waarin veranderingen elkaar op de voet volgen. Ook de wijze waarop men carnaval viert en wil vieren verandert. Momenteel maakt Karnavalsgezelschap De Nölers een transitie door waarin de stichting werd verruild voor een verenigingsvorm. Hét ideale moment om terug te gaan naar het fundament van de vereniging. Waar staan we nu en waar willen we naartoe? Tijdens de algemene ledenvergadering op 5 juni 2018 presenteerde het bestuur haar nieuwe visie, hier is door de leden mee ingestemd.

Door een open houding, dienend leiderschap, verbinding en vernieuwing gaan De Nölers er voor zorgen dat het erfgoed “Kuuks Carnaval” in stand wordt gehouden. De Nölers streven naar meer draagvlak en een meer centrale rol in de Cuijkse gemeenschap.

Een mooie stap hierin is reeds gezet. Zo heeft de vereniging haar samenwerking met de Cuijkse schouwburg, het huis van de gemeenschap, nieuwe kracht bijgezet. Donderdag 1 juni ondertekenden de besturen van de beide organisaties een overeenkomst, waarin onder meer is vastgelegd dat de activiteiten van De Nölers in de komende vijf jaar in Schouwburg Cuijk plaatsvinden. Schouwburg Cuijk gaat op zijn beurt De Nölers, waar mogelijk en gewenst, bij de organisatie van die activiteiten ondersteunen. Zo wordt onder meer onderzocht of de kaartverkoop voor de Kuukse zittingen voortaan via de kassa van Schouwburg Cuijk kan verlopen.