Bestuur

HET BESTUUR

Stefan Willems (Materiaalmeester)
Barry Kaal (President)
Daniël Theunissen (Afgevaardigde van de Raad)
Harm Verbeten (Secretaris)

Bert van Lith (Voorzitter)
Agnes Timmers (Algemeen bestuurslid)

Richard Broekmeijer (Algemeen bestuurslid)
Cynthia Timmers (Notuliste)
Dorianne Daanen – Klabbers (Algemeen bestuurslid)
Peter Ruijgh (Algemeen bestuurslid)

niet op de foto:
Pieter Kuenen (Penningmeester)