Eerste aanwijzing is er!

Afgelopen zaterdag is Karnavalsgezelschap de Nölers begonnen aan hun 60e jaargang. In de kenmerkende gezellige sfeer voor de Openings- en Installatieavond werd afscheid genomen, mensen begroet en in het zonnetje gezet. Daarnaast werd, door het bekendmaken van de eerste hint over de nieuwe prins, een einde gemaakt aan de zinderende spanning bij de groep vunderaars.

Er werd afscheid genomen van secretaris Ruud Jansen, reeds vele jaren is hij het gezelschap ten dienste geweest. Na het formele afscheid door President Barry, nam Vorst Pieter op informele en wat ludiekere wijze afscheid van Ruud. Hij wordt opgevolgd door oud prins Harm Verbeten. Bij de Dansgarde werd afscheid genomen van de artistiek leiders Bibi en Leonie en van dansmarieke Lisa. Nieuw zijn Kimberly en Mayke die de artistieke leiding op zich nemen en Libby, Nienke en Maartje die de dansgarde komen versterken. Ook “Het Nölers Tussendoortje” is aanzienlijk uitgebreid.

President Barry nam officieel afscheid van de Tröters als hofkapel van de Nölers. De Tröters gaan zelfstandig verder en zijn niet langer de hofkapel van het gezelschap.

Tegen het eind van het officiële gedeelte beklom president Barry nog een keer het podium om de eerste vundertip wereldkundig te maken. “Hij krijgt niet snel natte voeten”. Na deze tip werd de avond nog gezellig voortgezet en zagen we de eerste vunderaars zich alweer hun hoofd breken over deze eerste hint. Wordt zeker vervolgd.