Afgelasting activiteiten 2020/2021

Het is inmiddels najaar 2020 en het carnavalsseizoen 2020 – 2021 komt er aan. Echter, het Corona virus waart nog steeds rond en wint zelfs terrein. Elders in den lande zien we dat carnavalsactiviteiten worden afgelast, soms per evenement maar soms wordt ook het gehele seizoen geschrapt.

Uiteraard hebben we hier als Nölers ook mee te maken en moeten we beslissingen nemen hoe dit seizoen invulling te geven, mede gezien het feit dat voorbereidingen van zittingen, 5xK concours en de optocht niet veel uitstel van beslissingen meer vermogen. En uiteraard geldt dat ook voor onze zaalreserveringen bij de Schouwburg.

Als Nölers werken we samen en stemmen we af met onze zusterverenigingen in de andere dorpen van de gemeente Cuijk. Dat doen we in de Stichting Openbaar Carnaval Cuijk, het SOKC.

Op Dinsdag 29 september is er overleg geweest binnen het SOKC in aanwezigheid van burgemeester Wim Hillenaar. De afweging is natuurlijk lastig. Enerzijds zit Carnaval ons in het bloed en is het onderdeel van het ritme van het seizoen, zoals Kerstmis en 4Daagse, anderzijds zijn er wettelijke beperkingen die naar verwachting nog wel van even van kracht zullen blijven. En die beperkingen hebben met name betrekking op al die elementen die juist de essentie van Carnaval zijn, zoals samen direct contact hebben, samen zingen en samen plezier hebben.

Het besluit dat we genomen hebben als samenwerkende verenigingen, zal jullie niet verrassen:

· Alle carnavalsevenementen van de bij SOKC aangesloten verenigingen, dus ook die van de Nölers, VOORAFGAAND aan Carnaval 2021, worden geannuleerd

· Er zal dit jaar door geen enkele SOKC aangesloten vereniging, een nieuwe Prins en Adjudant gekozen worden.

 

Vertaald naar Nölers carnaval 2020-2021, betekent dit:

· Er zullen ook door de Nölers, geen nieuwe Prins en Adjudant worden gekozen

· Concreet vervallen dus de Nölers evenementen: O&I avond, Prinsenbal, Prinsenreceptie, Kwekconcours en Pronkzittingen

· De Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland op 13 oktober in de Schouwburg wordt uitgesteld tot nader order. Slechts 30 bezoekers zouden kunnen deelnemen en dat is met een vereniging die gegroeid is naar 435 leden te weinig

·  Door de P&A club zijn wij geïnformeerd, dat de door hun georganiseerde ruilbeurs op 3 januari 2021, komt te vervallen

· Voor de carnavalsdagen van 2021 wordt nog binnen de verenigingen overwogen of er toch iets van een alternatief programma kan worden aangeboden.

Gegeven de Corona beperkingen hebben we echter als Nölers niet de illusie dat we veel kunnen aanbieden als er überhaupt al iets carnavalesk bedacht kan worden binnen de randvoorwaarden. Definitieve beslissing in eerste week van december 2020

 

Kantekening bij bovenstaande is, dat annuleringen uitsluitend gelden voor bovengenoemde evenementen en niet voor activiteiten georganiseerd door andere Cuijkse organisaties.  Deze organisaties nemen uiteraard zelf beslissingen.

 

Uiteraard is het met pijn in ons hart dat wij bovenstaande beslissingen moeten nemen.

Maar even los van alle wettelijke bepalingen en beperkingen, vinden wij het welzijn en de gezondheid van onze leden en medeburgers het allerbelangrijkst en daarin hebben wij natuurlijk ook een eigen verantwoording.

 

met vriendelijke groet,

 

Bestuur C.V. De Nölers Cuijk